Secțiunea COFETĂRIE [C]

Categoria C1: Tort
(Tortul Anului – GastroPan 2017)

23 martie 2017

Categoria  P1A: Pâinea Anului 2016 fabricată industrial în România

Tematica: Exotic Cakes

Se pot înscrie la concurs exclusiv cofetari sau bucătari reprezentând cofetării sau restaurante active pe piața autohtonă. Fiecare companie poate intra în concurs cu maxim 3 concurenți, respectiv 3 torturi diferite în dublu exemplare.

Data limită de înscriere este 10 februarie 2017.

Pentru şansa de a câştiga trofeul Tortul Anului 2017, concurenţii vor prezenta un tort inovator, ce nu se găseşte în comerţ, cu o denumire originală şi cu conţinut de ingrediente exotice (maracuja, papaia, fructul pasiunii, boabe tonka etc.).

Principalele criterii de departajare vor fi gustul, originalitatea și respectarea tematicii. După analizarea tuturor celorlalte criterii (decor, respectarea tematicii, armonia cromatică, inspiraţia în alegerea denumirii etc.) juriul va trece la secţionarea tortului şi la degustare.

Alte criterii apreciate de membrii juriului: calitatea blaturilor, gradul de însiropare, compoziţia cremelor, disponibilitatea şi provenienţa ingredientelor folosite, caracterul sănătos al materiilor prime, armonia dintre elementele decorative şi interiorul tortului şi, nu în ultimul rând, originalitatea reţetei.

Condiții de înscriere și de desfășurare:
Fiecare concurent va prezenta în concurs 2 torturi identice (unul pentru a fi secționat, analizat și degustat de către juriu și unul pentru fotografie și expunere pe durata expoziției).

Fiecare concurent va asigura toate ustensilele necesare expunerii și degustării de către juriu a produsului (fețe de masă, platouri, tăvi, farfurii, lingurițe, cuțit, șervețele, apă etc.).

Fiecare concurent va prezenta alături de tortul înscris în concurs o foaie A4 conținând denumirea tortului şi ingredientele folosite la realizarea acestuia. Eticheta NU poate cuprinde denumiri, sigle, simboluri sau alte elemente grafice de identificare ale firmei sau ale autorului.

Forme și dimensiuni: torturile prezentate vor fi rotunde, cu un diametru de 22-24 cm, cu minim 3, maxim 5 texturi. Înălțimea maximă a tortului poate fi de 8 cm + decorații.

Criterii de jurizare: gustul și combinația/armonia/compatibilitatea gusturilor, aspect vizual, creativitate/inovație, ingredientele culinare folosite conform tematicii, autenticitate/originalitate.

Se pot utiliza exclusiv ingrediente de calitate, autorizate pentru consum și disponibile pe piața autohtonă. NU se pot utiliza: arome sintetice, frișcă vegetală, margarină, cuverturi sau decorații artificiale.

Prin participarea la concurs, fiecare concurent își exprimă acordul pentru ca rețeta tortului câștigător să fie publicată în revistele Brutarul-Cofetarul şi Gastromedia, cu menționarea autorului și a firmei câștigătoare care a dezvoltat rețeta.

Recomandările juriului:
• Concurenţii vor trebui să respecte cât mai bine tematica impusă, prezentând un produs inovator şi gustos, dar care în același timp conține elemente specifice tematicii (fructe exotice: maracuja, papaia, fructul pasiunii sau boabe tonka etc.);
• Reţeta folosită trebuie să fie susţinută, să aibă la bază ingrediente de calitate şi să fie în echilibru cu o alimentaţie sănătoasă;
• Se va ţine cont de aspectul şi consistenţa blaturilor, cremelor şi aromelor folosite;
• Se va puncta originalitatea gustului şi a tehnicii folosite în asamblarea compoziţiei, pentru a da un întreg omogen cu aspect plăcut;
• Pentru acoperirea tortului va trebui să se folosească alte ingrediente decât icing, royal icing, marţipan sau pastă de zahăr (exemple: frişcă, ciocolată, caramel, fructe… etc.);
• Tortul trebuie să aibă un singur nivel şi se va porţiona şi degusta în momentul jurizării;
• În momentul jurizării nu trebuie să existe nici un indiciu privind autorul lucrării.

Câştigătorul va primi trofeul Tortul Anului 2017, dincolo de trofeul acordat câştigătorului, acesta va beneficia de o campanie de promovare din partea organizatorilor – în revistele de specialitate Brutarul-Cofetarul şi Gastromedia, şi de creşterea notorietăţii prin intermediul altor canale mass media, care vor prezenta produsul câştigător pe perioada şi după desfăşurarea concursului, evidenţiind numele firmei care a câştigat trofeul.

După încheierea jurizării, toate produsele prezentate în concurs vor rămâne expuse pe toată perioada desfăşurării expoziţiei şi vor putea fi retrase doar după închiderea programului.

După premiere, concurenţii vor putea expune alături de fiecare produs câte o etichetă de mărime A5 conținând denumirea firmei și numele persoanei care a realizat produsul respectiv.


 

Categoria C2A: Creație artistică în pastă de zahăr

23 martie 2017

Categoria  P1B: Pâinea artizanală a Anului 2016 realizată în România

Tematica: Cinema

La această categorie concurenţii vor prezenta o piesă artistică compusă din elemente structurale şi decorative obţinute exclusiv din pastă de zahăr, montate pe o machetă artificială (polistiren). Formele, decorurile şi culorile folosite trebuie să fie obținute din pastă de zahăr și isomalț (în cantități mici), respectând tematica impusă (personaje celebre - reprezentanții lumii cinematografiei româneşti şi internaţionale, scene din filme, elemente din istoria cinematografului, ustensile şi elemente cinematografice, case de producţie etc.).

Se pot înscrie la concurs exclusiv cofetari sau bucătari reprezentând cofetării sau restaurante active pe piața autohtonă. Fiecare companie poate intra în concurs cu maxim 3 concurenți, respectiv 3 piese artistice diferite. Nu se acceptă piese prezentate anterior la alte concursuri naționale sau internaționale, sau copiate din altă surse (internet).

Data limită de înscriere este 10 februarie 2017.

Tematica impusă este foarte generoasă iar creația obținută trebuie să prezinte o diversitate de culori şi dinamism. Se vor depuncta acele creaţii ce nu vor respecta tema impusă (Cinema) şi creațiile non-originale copiate/plagiate.

Se pot folosi mai multe metode și tehnici în realizarea pieselor comestibile: figurine, flori, decoruri din pastă de zahăr, dantele comestibile, royal icing, pictură, aerografiere, elemente decorative din isomalţ.

Pentru montarea elementelor constructive ale piesei decorative se acceptă utilizarea accesoriilor specifice acceptate (bandă pentru flori, stamine, sârme, scobitori, frigărui/beţe din lemn, tije de plastic etc.). Cu excepţia machetei din polistiren şi a elementelor de montare/îmbinare, toate piesele din compoziţie trebuie să fie obţinute din pastă de zahăr/icing/marţipan. Nu se acceptă utilizarea imaginilor imprimate comestibile şi a altor elemente artificiale, non-comestibile.

Nu există limite de greutate sau înălţime. Singura limită impusă de organizatori este ca piesa prezentată, alături de faţa de masă şi decorul aferent, să se încadreze în spaţiul de expunere alocat pe masă, de 1 mp. Concurenții vor asigura toate elementele necesare expunerii pieselor (fețe de masă, platouri, suporți etc.).

Criterii de jurizare: originalitatea, respectarea tematicii în coloristica stilului impus, manufactura, proporţionalitatea, acurateţea, creativitatea (latura artistică).

Fiecare concurent va prezenta alături de lucrarea sa, pe o foaie A4, un titlu sugestiv, o mică descriere a piesei și sursa de inspirație fără a menționa numele autorului și sigle, denumiri sau alte elemente grafice ale firmei pe care o reprezintă.

În timpul jurizării concurenții nu vor însoți lucrările și nici nu vor fi lăsați să comunice cu membrii juriului (pentru a nu-i influența). Eventualele explicații și nelămuriri se vor acorda de către membrii juriului după desfășurarea concursului.

După sesiunea de înscriere în concurs și alegerea secțiunilor participante, concurenților li se va comunica data de desfășurare, ora și timpul necesar pentru amenajarea spațiului de prezentare, respectiv a lucrării participante în concurs. Concurenții care nu respectă regula de confidențialitate din timpul jurizării sau care vor încerca să influențeze juriul până la deliberarea câștigătorilor, din oficiu vor fi descalificați.

Obligatoriu se va ţine cont şi de prezentarea lucrării pe masa de expunere şi a elementelor de decor ce o vor înconjura (atenţie, a nu se exagera prin a distrage atenția de la piesa de referință). Toate lucrările din concurs se vor expune şi prezenta publicului pe toată durata de desfăşurare a expoziţiei GastroPan 2017

Dincolo de trofeul acordat câştigătorului, acesta va beneficia de o campanie de promovare din partea organizatorilor în revistele de specialitate Brutarul-Cofetarul şi Gastromedia şi de creştere a notorietăţii prin intermediul altor canale mass media, care vor prezenta creaţia câştigătoare atât pe perioada de desfăşurare a concursului cât şi după, evidenţiind numele firmei care a câştigat trofeul.

După premiere, concurenţii vor putea expune alături de fiecare produs câte o etichetă de mărime A5 conținând denumirea firmei și numele persoanei care a realizat creația respectivă.


Categoria C2B: Creație artistică din ciocolată

23 martie 2017

Categoria  P1B: Pâinea artizanală a Anului 2016 realizată în România

Tematica: Cinema

La această categorie concurenţii vor prezenta o piesă artistică compusă din elemente structurale şi decorative obţinute exclusiv din ciocolată, montate pe o machetă artificială (polistiren). Formele, decorurile şi culorile folosite trebuie să fie obținute din ciocolată și pot fi completate, în cantități mici, de elemente din pastă de zahăr, isomalț, respectând tematica impusă (personaje celebre - reprezentanții lumii cinematografiei româneşti şi internaţionale, scene din filme, elemente din istoria cinematografului, ustensile şi elemente cinematografice, case de producţie etc.).

Se pot înscrie la concurs exclusiv cofetari sau bucătari reprezentând cofetării sau restaurante active pe piața autohtonă. Fiecare companie poate intra în concurs cu maxim 3 concurenți, respectiv 3 piese artistice diferite. Nu se acceptă piese prezentate anterior la alte concursuri naționale sau internaționale, sau copiate din altă surse (internet).

Data limită de înscriere este 10 februarie 2017.

Tematica impusă este foarte generoasă, iar creația obținută trebuie să prezinte o diversitate de culori şi dinamism. Se vor depuncta acele creaţii ce nu vor respecta tema impusă (cinema) şi creațiile non-originale, copiate/plagiate (internet).

Se pot folosi mai multe metode și tehnici în realizarea pieselor comestibile: figurine, flori, decoruri. Pentru montarea elementelor constructive ale piesei decorative se acceptă utilizarea accesoriilor specifice acceptate (bandă pentru flori, stamine, sârme, scobitori, frigărui/beţe din lemn, tije de plastic etc.). Cu excepţia machetei din polistiren şi a elementelor de montare/îmbinare, toate piesele din compoziţie trebuie să fie obţinute din ciocolată. Se vor depuncta lucrările realizate din ciololată temperată necorespunzător sau din înlocuitor de ciocolată. Nu se acceptă utilizarea imaginilor imprimate comestibile şi a altor elemente artificiale, non-comestibile.

Pentru categoriile C2A şi C2B nu există limite de greutate sau înălţime. Singura limită impusă de organizatori este ca piesa prezentată, alături de faţa de masă şi decorul aferent, să se încadreze în spaţiul de expunere alocat pe masă, de 1 mp. Concurenții vor asigura toate elementele necesare expunerii pieselor (fețe de masă, platouri, suporți etc.).

Criterii de jurizare a categoriei C2A și C2B: originalitatea, respectarea tematicii în coloristica stilului impus, manufactura, proporţionalitatea, acurateţea, creativitatea (latura artistică).

Fiecare concurent va prezenta alături de lucrarea sa, pe o foaie A4, un titlu sugestiv, o mică descriere a piesei și sursa de inspirație fără a menționa numele autorului și sigle, denumiri sau alte elemente grafice ale firmei pe care o reprezintă.

În timpul jurizării concurenții nu vor însoți lucrările și nici nu vor fi lăsați să comunice cu membrii juriului (pentru a nu-i influența). Eventualele explicații și nelămuriri se vor acorda de către membrii juriului după desfășurarea concursului.

După sesiunea de înscriere în concurs și alegerea secțiunilor participante, concurenților li se va comunica data de desfășurare, ora și timpul necesar pentru amenajarea spațiului de prezentare, respectiv a lucrării participante în concurs. Concurenții care nu respectă regula de confidențialitate din timpul jurizării sau care vor încerca să influențeze juriul până la deliberarea câștigătorilor, din oficiu vor fi descalificați.

Obligatoriu se va ţine cont şi de prezentarea lucrării pe masa de expunere şi a elementelor de decor ce o vor înconjura (atenţie, a nu se exagera prin a distrage atenția de la piesa de referință). Toate lucrările din concurs se vor expune şi prezenta publicului pe toată durata de desfăşurare a expoziţiei GastroPan 2017.

Newsletter

Abonează-te pentru newsletter-ul nostru.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…