Felhasználási Feltételek

1. Általános feltételek jelentik azokat a felhasználási feltételeket, amelyek tiszteletben tartásával a potenciális látogatók és ügyfelek látogathatják ezt a honlapot. Az oldal használatával Ön elfogadja a felhasználási feltételeket. Amennyiben ezzel nem ért egyet, kérjük, hagyja el a honlapot.

2. Szerzői jogok védik a honlapon levő valamennyi tartalmat és azok a BORO-INFO SRL vagy annak partnerei tulajdonát képezik. A honlap tartalmának bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a BORO-INFO SRL vagy a szerzői jog alanyának kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A tartalom letöltése lehetséges, amennyiben tiszteletben tartja a szerzői jog alanyára (copyright) és más szellemi tulajdonra vonatkozó információkat. A www.gastropan.ro honlap tartalmának publikálása más honlapon 400 karakter terjedelmében megengedett (a sajtóközlemények kivételével), a forrás megnevezése és a www.gastropan.ro oldalra vezető link feltüntetésének feltételével.

Ezen honlap minden tartalma feletti jog a BORO-INFO SRL-t illeti.

Tilos az oldal használata a tartalmának elferdítése, a biztonságának megzavarása vagy a BORO-INFO SRL zaklatása céljából.

A BORO-INFO SRL megtesz minden műszaki és szervezési intézkedést az adatok védelme érdekében, bármiféle szándékos vagy véletlenszerű manipuláció, törlés vagy jogtalan személy hozzáférésének elkerülése céljából.

3. A BORO-INFO SRL a következő feltételekkel engedélyezi az oldal használatát:

A tartalom letöltése engedélyezett, amennyiben tiszteletben tartja a szerzői jogokra (copyright) vagy más szellemi tulajdonjogra vonatkozó kéréseket. A www.gastropan.ro honlap tartalmának publikálása más felőleten 400 karakter terjedelmében megengedett (a sajtóközlemények kivételével), a forrás megnevezése és a www.gastropan.ro oldalra vezető link feltüntetésének feltételével. Nem engedélyezett a tartalom módosítása, másolása (kivéve az említett eseteket), továbbítása, publikálása, használati jogosultság engedélyezése, árusítása vagy bármilyen módon való értékesítése a BORO-INFO SRL előzetes írásban történő engedélye nélkül.   

Tilos az oldalon bármiféle olyan tartalom megjelenítése, amely fenyegető jellegű, hamis, törvénytelen, zaklató jellegű, rágalmazó, vulgáris, obszcén, vagy bármilyen módon törvényszegésre buzdít. Adott esetben a BORO-INFO SRL együttműködik a törvényes hatóságokkal és bírósági határozat esetében hajlandó kiadni bármely személy identitásának adatait, aki törvénytelen tartalmat jelentetett meg az oldalon.

4. Biztonsági intézkedések

A GDPR törvény az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg). Az adatvédelmi törvény, amely 2016. május 25.-én lépett érvénybe és 2018. május 25.-től alkalmazandó az Európai Unió területén, szabályozásokat tartalmaz, melyek lehetővé teszik, hogy az állampolgárok nagyobb beleszólással rendelkezzenek a rájuk vonatkozó adatok tekintetében.

Bármilyen személyes adat, mint: a név, cím, telefonszám vagy e-mailcím, amelyet továbbít a honlapnak bármilyen eszközzel, a biztonsági intézkedéseknek megfelelően lesz kezelve. Bármilyen más szöveg vagy tartalom, amelyet a honlapra küld, mint amilyenek a kérdések, hozzászólások, javaslatok vagy üzenetek nem kezelendők bizalmasan és nem kerülnek a szellemi tulajdon védelme alá. 

Az adatok védelme a BORO-INFO SRL egyik fő célkitűzése, így a honlapon tett látogatása alatt rögzített adatok kizárólag azoknak a törvényes előírásoknak megfelelően történnek, amelyek az Adatkezelő országában érvényesek, vagyis Romániában. A honlap kapcsolatban állhat más honlapokkal, amelynek a tartalma nem tartozik a BORO-INFO SRL hatálya alá és a BORO-INFO SRL nem tehető felelőssé ezeknek a honlapoknak a tartalmáért.

A BORO-INFO SRL köteles nem nyilvánossá tenni a honlapon tett látogatásának adatait, kivéve a törvény által előírt esetekben.

5. A személyes adatok kezelése

A Felhasználók által megadott személyes adatokat a BORO-INFO SRL a 2001. évi 677. román törvény és az azt módosító GDPR Adatvédelmi Rendelet értelmében kezeli, biztonságos feltételek mellett és kizárólag a megszabott célból használja.

Az adatok kezelésének célja: értesítés a BORO-INFO SRL termékeiről és szolgáltatásairól, e-mailen vagy telefonon történő információk szolgáltatása a BORO-INFO SRL által szervezett eseményekről vagy szerkesztői projektekről, e-mailben vagy telefonon való kapcsolatfelvétel a tárolt és kezelt adatok aktualizálása érdekében.

Az adatkezelés időtartama: addig tart, amíg Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre küldött írott üzenetben kérelmezi a személyes adatai kezelésének megszüntetését vagy törlését.

A Felhasználó jogai

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen bármikor kérheti az Ön személyes adataihoz való hozzáférést es azok helyesbítését.

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen bármikor kérheti a személyes adatai kezelésének megszüntetését és azok törlését. Az adatok kezelésének megszüntetése és törlése után 30 napon belül értesítjük a kérésének teljesítéséről.

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen bármikor kérheti:

  • hogy a vállalata postacímére ne érkezzen nyomtatott formában információ a GastroPan kiállításról
  • hogy e-mail postafiókjába többé ne érkezzen hírlevél vagy üzenet a Brutarul-Cofetarul / Gastromedia / GastroPan / PanGastRo információiról, a BORO-INFO SRL által szervezett eseményekről vagy szerkesztőségi projektekről. Minden online üzenet tartalmaz leiratkozási lehetőséget is.
  • hogy ne kapjon többé a BORO-INFO SRL-től nyomtatott vagy digitális szakmai lapot, szakmai hírlevelet vagy üzeneteket, melyek a pék- és sütőipar, cukrászat és vendéglátóipar területeire vonatkoznak.

A fentiek ismeretével, tudomásul vette, hogy a törvényes jogai biztosítottak, mint amilyen a tájékoztatáshoz való jog, az adatok hozzáféréséhez való jog, az adatok módosításának joga, a jog, hogy ne legyen kitéve egyoldalú határozatoknak, a törvényes jogszolgáltatáshoz való fordulás joga a biztosított jogok megsértése esetén.

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre küldött írott formájú, dátummal és aláírással ellátott kérésben értesítést kérhet arról, hogy a személyes adatai kezelés alatt állnak-e vagy sem.

Az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre küldött írott formájú, dátummal és aláírással ellátott kérésben adott esetben kérheti: a nem megfelelő adatok, leginkább a pontatlan és hiányos adatok javítását, aktualizálását vagy törlését, illetve a 2001. évi 677. román törvénynek és a GDPR Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő adatok átalakítását névtelen adattá.

A BORO-INFO SRL továbbíthat személyes adatokat más vállalatnak, akivel partneri kapcsolatban áll, de kizárólag a fent említett célok érdekében, és ha az illető vállalat kötelezi magát, hogy az adatokat bizalmasan kezeli és garantálja az adatok biztonságát. A személyes információk átadása a törvényes szabályozás szerint történik: a futárszolgálatnak, a marketing-szolgáltatásoknak, fizetési/banki szolgáltatásoknak, biztosítóknak, telemarketinges vagy egyéb szolgáltatásoknak, amelyet olyan vállalatok végeznek, amelyekkel a BORO-INFO SRL közösen fejleszt ki piaci ajánlatokat a javakról és szolgáltatásokról.

6. Felelősség

Ennek a honlapnak a használata kizárólag az Ön felelőssége. A BORO-INFO SRL és partnerei, akik részt vettek a honlap tervezésében és működtetésében nem tekinthetők felelősnek semmilyen direkt vagy indirekt kárért, annak természetétől függetlenül, ami a honlap használatával vagy a honlap tartalmával kapcsolatban következhet. A BORO-INFO SRL nem tekinthető felelősnek semmiféle kárért vagy vírusért, ami esetleg megfertőzheti a Felhasználó számítógépét vagy adatait a honlap használatának vagy valamely tartalom letöltésének következtében.

7. A Felhasználási Feltételek módosítása

A BORO-INFO SRL-nek bármikor jogában áll, hogy előzetes értesítés nélkül módosításokkal aktualizálja a Felhasználási Feltételeket. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani minden módosítást, ezért javasolt a honlap ezen oldalának periodikus látogatása, hogy tudomást vegyen az aktualizált Felhasználási Feltételekről.