Organizatori

Boro-Info Group gestionează cu succes branduri renumite precum ”Brutarul-Cofetarul”, ”GastroPan” sau ”Gastromedia”, iar parteneriatele sale strategice cu importanți furnizori de tehnologii și soluții dedicate sunt puse în slujba sectoarelor deservite de peste 17 ani: panificație, cofetărie, morărit, ciocolaterie, gelaterie și HoReCa.

Misiunea companiei:

”Sprijinirea sectoarelor de panificație, cofetărie și HoReCa și creșterea gradului de profesionalism al angajaților care activează în aceste domenii, prin accesul la informație, expertiză și know-how oferite de expoziția internațională GastroPan, revistele Brutarul-Cofetarul și Gastromedia, Concursurile GastroPan, cursurile de perfecționare și specializarea în definirea brandurilor și construirea identității vizuale a companiilor.”

Boro-Info a început în anul 2001 cu proiectul ce era la vremea respectivă o inovație: jurnalul de specialitate Brutarul-Cofetarul. Revista a fost primită cu entuziasm de piața românească datorită informațiilor tehnologice, contactelor furnizorilor și prezentării soluțiilor pe care aceștia le aveau de oferit pentru simplificarea producției din brutării și cofetării și creșterea randamentului, factori ce au contribuit la creșterea interesului cititorilor de la o ediție la alta.

Sectoarele deservite de revista Brutarul-Cofetarul erau în strânsă legătură cu sectorul HoReCa, cu care interacțiunile erau din ce în ce mai dese, fie datorită relației client-furnizor, fie datorită complementarității acestor domenii pe piață. Ca urmare firească, Boro-Info a pus cunoștințele de specialitate și experiența acumulată și în slujba specialiștilor din HoReCa, dedicându-le o revistă de specialitate distinctă: Gastromedia.

Alte servicii Boro-Info:

Formare profesională:

Interacțiunea continuă cu specialiștii ne-a oferit mereu informații esențiale despre realitatea pieței și despre provocările cu care se confruntă în practică acești specialiști. Lipsa oportunităților de formare și perfecționare a fost o problemă comună a tuturor domeniilor deservite de Boro-Info, iar identificarea ei a dat naștere unui nou proiect: cursurile de formare și perfecționare.

Până în prezent, am instruit peste 2.000 de specialiști prin intermediul acestor cursuri, rezultatele fiind vizibile în fiecare dintre firmele în care aceștia activează – diversificarea portofoliului de produse, creșterea calității produselor, creșterea valorii adăugate a produselor din portofoliu, adresarea unor noi segmente de piață și atragerea de noi consumatori.

Branding și comunicare:

În paralel cu cele două reviste editate, designerii Boro-Info și-au pus cunoștințele în mișcare pentru a ajuta firmele de brutărie, patiserie și cofetărie să fie mai vizibile în piață și să aibă o identitate proprie, prin crearea de logo-uri și materiale de comunicare specifice pentru aceste firme. Numeroși antreprenori au apelat, în decursul celor 17 ani de activitate, la aceste servicii oferite de Boro-Info Group, printre care se numără: crearea de logo-uri, cărți de vizită, diverse documente – foi cu antet, plicuri, template-uri pentru documentația internă, etc – dar și website-uri dedicate, pliante, cataloage, meniuri și afișe de promovare, toate însoțite de consiliere și găsirea celei mai bune strategii de comunicare cu piața țintă.

Traducere:

Extinderea activității companiilor românești în afara granițelor țării, dar și pătrunderea firmelor străine în România prin distribuitori sau filiale locale a însemnat și transferul unei considerabile cantități de informație. Traducerile documentației tehnice a produselor, a cataloagelor sau a procedurilor de lucru au facilitat transferul acestor informații între antreprenorii și managerii români și cei din afara țării. Investițiile făcute în creșterea echipei cu un traducător specializat în domeniile vizate au fost răspunsul companiei la solicitările pieței și soluția pentru mulți dintre distribuitorii care, de-a lungul celor 17 ani, au apelat la serviciile de traduceri ale Boro-Info.
Boro Info
Revista Brutarul – Cofetarul
gastromedia